Sökning: "Emil Reyes"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emil Reyes.

  1. 1. Hur påverkas konsumenten av surfplattan?

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

    Författare :Robert-Marc Romanowski; Emil Silva Lindblom; Diego Martínez Reyes; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER