Sökning: "Emil Ringensjö"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emil Ringensjö.

  1. 1. Implementation av timingbaserat fightingspel till Kinect i C# och WPF

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan

    Författare :Alexander Lindström; Emil Ringensjö; [2013]
    Nyckelord :Kinect; C#; WPF; fighting game; Kinect; C#; WPF; fightingspel;

    Sammanfattning : Spelutveckling är något som ständigt förändras, möjligheterna vi har idag är väldigt olika de möjligheter vi hade för tio år sedan och de möjligheter som vi kommer att ha om tio år. I denna rapport vill vi utforska några av dessa nya möjligheter och vi vill därför ta reda på hur väl lämpat C# och WPF är för implementationen av ett timingbaserat fightingspel till rörelsesensorn Microsoft Kinect genom att genomföra sagda implementation. LÄS MER