Sökning: "Emil Rundberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emil Rundberg.

 1. 1. Am AI ready? Investigating the impacts of Artificial Intelligence on business within the automotive industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Emil Gryth; David Rundberg; [2018-08-01]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Automotive Industry; Business Model Canvas; Technological Innovation; Technology impact on business;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 2. 2. Vad studenterna på Högskolan i Halmstad tycker om högskolans hemsida

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emil Rundberg; Emilia Harmath; [2015]
  Nyckelord :Uses and gratification; Högskolan i Halmstad; hemsida; HH; fokusgruppsintervjuer; kvalitativ undersökning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning: Uppsatsen undersöker vad de som går sitt första år på Högskolan i Halmstad (HH) (www.hh.se) tycker om högskolans hemsida. Förutom detta undersöks deras användning och behov av hemsidan, vilket kan vara intressant för utvecklare eftersom det skapar djupare förståelse för studenters åsikter. LÄS MER