Sökning: "Emil Sandberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Emil Sandberg.

 1. 1. Creative Coding on the Web in p5.js : A Library Where JavaScript Meets Processing

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Emil Sandberg; [2019]
  Nyckelord :creative coding; p5.js; interactive graphics; web frameworks;

  Sammanfattning : Creative coding is the practice of writing code primarily for an expressive purpose rather than a functional one. It is mostly used in creative arts contexts. One of the most popular tools in creative coding is Processing. Processing is a desktop application and in recent years a web-based alternative named p5. LÄS MER

 2. 2. Truster till förskeppet på NGU/A26 : Dimensionering och konceptgenerering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Emil Riddervold Sandberg; Markus Lindblom; [2017]
  Nyckelord :CAD; Truster; FMV; A26; NGU; Koncept; Positionering; Ubåt; Konstruktion; Design; Försvarets Materielverk;

  Sammanfattning : This thesis work has been conducted on the behalf of the Swedish Defense Material Administration, which by directive from the Swedish Armed Forces has procured two new submarines of type A26 for delivery in 2024. For certain operations A26 will need to be able to be dynamically positioned in water currents of various speeds. LÄS MER

 3. 3. Samvetsgrannhet: Nyckeln till akademisk motivation? : En studie om förhållandet mellan personlighet och akademisk motivation hos studenter på en högskola i Mellansverige.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Emil Sandberg; Simon Ternström; [2015]
  Nyckelord :Personality; academic motivation; Big Five theory; TIPI; AMS.; Personlighet; akademisk motivation; Big Five-teori; TIPI; AMS;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the relationship between students’academic motivation and personality in different classes at a university in centralSweden. The study was conducted on students of economics and nursing, who wereasked to answer a paper questionnaire. LÄS MER

 4. 4. Sociala medier : Ett relationsbyggande verktyg?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Emil Sandberg; [2011]
  Nyckelord :Marketing; social media; relation; relationship marketing; Marknadsföring; sociala medier; relation; relationsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Den rådande trenden är att vi blir alltmer uppkopplade mot Internet och sociala medier. Vi kommunicerar med varandra snabbare och flitigare. Via sociala medier kan företag nå en allt större publik. Främjar sociala medier relationen mellan företag och kund eller gör de mer skada än nytta?. LÄS MER

 5. 5. Idélab en innovativ organisation?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för innovation, design och produktutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Andreas Öqvist; Emil Sandberg; [2009]
  Nyckelord :Innovation; organization; change; implementation; Innovation; organisation; förändring; implementering;

  Sammanfattning : I och med den ökade globaliseringen, ställs det dagligen nya krav och förväntningar på organisationer att möta de fluktuerande behov som omvärlden ställer på dem. Användningen och spridningen av begreppet innovation har aldrig varit så stort eller starkt som idag och det sträcker sig alltifrån regeringspropositioner, forskning, varumärken och konsumentartiklar. LÄS MER