Sökning: "Emil Sandström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Emil Sandström.

 1. 1. Barns rum i en stad som förtätas : En studie av friyta per barn på förskolor i Umeå tätort

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Kulturgeografi

  Författare :Emil Sandström; [2017]
  Nyckelord :Densification; Open space preservation; Preschools; Neoliberal governance;

  Sammanfattning : This study aims to describe and analyze changes over time in the degree of relative crowding in preschools within the urban area of a medium-sized city in the northern part of Sweden – and does so by examining the size of the available open space per child. Further, this work explores the spatial variation of open space dimensioning in relation to the urban center in order to decide whether shrinking of children’s open space should be considered to be limited to the major metropolitan areas of Sweden. LÄS MER

 2. 2. E-handel i mobilapplikationer : En studie om förutsättningar för e-handel i mobilapplikationer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Emil Sandström; [2016]
  Nyckelord :M-handel; e-handel; mobilapplikationer; systemutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på vilka förutsättningar som krävs för att en mobil e-handelsapplikation ska bli populär och adopteras av många. Detta för att hjälpa de företag som planerar att införskaffa sig mobila e-handelsapplikationer att få den mer attraktiv.  Internet och e-handel har växt sedan en lång tid tillbaka. LÄS MER

 3. 3. Sömnduration hos barn med övervikt/fetma : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Caroline Karlsson; Emil Sandström; [2015]
  Nyckelord :children; overweight; abdominal size; iso-BMI; sleep duration; barn; övervikt; bukomfång; iso-BMI; sömnduration;

  Sammanfattning : Bakgrund: Normal sömn är viktigt för en rad olika faktorer, bland annat för cellförnyelse och hormonreglering. Förekomsten av övervikt hos barn (Iso-BMI ≥25) och fetma hos barn (Iso-BMI ≥30) ökar i samhället. Övervikt och fetma ger sämre sömnkvalitét. LÄS MER

 4. 4. Framställning av biodiesel med hjälp av jonvätskor av typen 1-alkyl-3-metylimidazolium

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för kemi- och bioteknik

  Författare :David Sandström; Emil Andreasson; Ellinor Wennberg; Johanna Abrahamsson; Niklas Hansson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Generation Y : Så fungerar framtidens arbetstagare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Norberg; Hugo Sandström; [2013]
  Nyckelord :generation Y; arbetslivsvärderingar; generationsskillnader; nationella kulturer; rekryteringsbudskap; motivationsprogram;

  Sammanfattning : Arbetsmarknaden genomgår just nu ett generationsskifte där den s.k. generation Y (född mellan 1982–1999) stormar ut på arbetsmarknaden. LÄS MER