Sökning: "Emil Svanström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Emil Svanström.

 1. 1. Afrika i svenska läroböcker i historia : En undersökning om hur Afrika framställs i svenska läroböcker i historia för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emil Svanström; [2020]
  Nyckelord :Africa; History; Textbooks; Portrayal; Postcolonialism; Afrika; Historia; Läroböcker; Läromedel; Framställning; Postkolonialism;

  Sammanfattning : Abstract The aim of this study was to investigate how the African continent, its people and its history were portrayed in a selection of Swedish history textbooks for upper secondary school that were published in the period 2000-2010. In addition, the aim was also to investigate how the portrayal of Africa might have changed over time compared to the portrayal of Africa in textbooks before 2000. LÄS MER

 2. 2. The Missing Pieces : A project about trying out and improving a jigsaw-style lesson in an ESL-setting

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emil Svanström; Pontus Lundgren; [2020]
  Nyckelord :Jigsaw-lesson; Communicative Approach; Co-operation; Jigsaw-learning; Group work; Language teaching; ESL; TESOL;

  Sammanfattning : The aim of this project was to explore the jigsaw-method as a teaching tool in English as a Second Language-classrooms, and to design and evaluate a jigsaw-style lesson that aims to promote student activation and communication. To achieve this goal, we conducted a case study in which we designed and tried out a jigsaw-style lesson in two classes. LÄS MER

 3. 3. En självklarhet eller en omotiverad kostnad? : En studie om små och medelstora företags efterfrågan på strategisk rådgivning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Elin Lindström; Emil Skullman; [2016]
  Nyckelord :Strategic consulting; management accounting; SME; Strategisk rådgivning; Internredovisning; SME;

  Sammanfattning : Tidigare studier har kunnat visa på att internredovisning kan vara lönsamt inte bara för större företag utan även för SMEs (små och medelstora företag) (López & Hiebl, 2015). En studie av Svanström (2008) har dock visat på ett bristande intresse från SMEs sida när det gäller efterfrågan på internredovisning i form av strategisk rådgivning. LÄS MER