Sökning: "Emil Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Emil Svensson.

 1. 1. ChatGPT som ”teolog” En undersökning i teologisk representation hos AI-boten ChatGPT-3.5

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Emil Svensson; [2024-02-20]
  Nyckelord :AI; Artificiell intelligens; ChatGPT; Teologisk representation; Teologi;

  Sammanfattning : The aim of this study is to evaluate theological representation by the AI-chatbot, ChatGPT-3.5. The investigation highlights the representation of four Christian theological traditions: Catholicism, Eastern Orthodoxy, Lutheranism and Calvinism. LÄS MER

 2. 2. Konsumenters attityder mot kundrecensioner och omdömen : En kvantitativ studie bland svenska medborgare som har besökt Bali

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Dennis Svensson; Emil Almhöjd; [2023]
  Nyckelord :Kundrecensioner; Attityder; Bali; Marknadsföring; Turism marknadsföring;

  Sammanfattning : This study aims to investigate the attitudes of Swedish consumers towardscustomer reviews in Bali. Through this research, Swedish consumers willgain a more accurate understanding of their attitudes towards customerreviews and how these reviews align with the accommodations in Bali. LÄS MER

 3. 3. Navigating Organizational Resistance Towards a Sustainable Shift : A case of bio-inspired innovation in the transportation and heavy construction industries

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Per-Emil Svensson; Louise Johansson; [2023]
  Nyckelord :Bio-inspired innovation; biomimicry; organizational resistance; sustainable product development; Bio-inspirerad innovation; biomimicry; organisatorisk tröghet;

  Sammanfattning : Background: The world is facing environmental issues such as pollution, natural disasters, and climate change. A main cause of this is human activities such as urbanization and mining of materials. LÄS MER

 4. 4. Applicering av slitsar i en värmeväxlares rotor för reducering av longitudinell termisk konduktivitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Filip Hedlund; Emil Svensson; [2022]
  Nyckelord :Reduced thermal conductivity; rotary heat exchanger; experiments; measurement of thermal conductivity; aluminum heat wheel; Reducerad termisk konduktivitet; roterande värmeväxlare; experiment; mätning av termisk konduktivitet; aluminiumrotor;

  Sammanfattning : I takt med att hållbar utveckling blir mer aktuellt och det ställs högre krav på produkter att eftersträva såväl FN:s klimatmål som målen för Grön teknik, arbetar företag aktivt för att effektivisera sina produkter. Effektiviteten för en roterande värmeväxlare innefattar främst den termiska verkningsgraden, vilket beror på hur mycket värme som återvinns från byggnadens utgående luft till den ingående. LÄS MER

 5. 5. Does card loyalty increase customer loyalty? : Evidence from a Swedish context with a regional focus.

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jacob Lundberg; Emil Svensson; [2022]
  Nyckelord :Loyalty programs; customer loyalty; loyalty schemes; card loyalty; loyalty card; attitudinal loyalty; behavioral loyalty; composite loyalty; brand loyalty.;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of the study is to investigate if card loyalty increases attitudinal and behavioral loyalty of the customers, with a loyalty program (LP) membership.   Theoretical approach: The thesis is based on previous literature on loyalty programs and customer loyalty. LÄS MER