Sökning: "Emil Vahlgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emil Vahlgren.

  1. 1. Spelvanor, sociala medier och betyg bland högstadieelever

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Emil Vahlgren; Linnéa Karlsson; [2017]
    Nyckelord :Videogames; social media; secondary school; school achievement; distraction;

    Sammanfattning : Studier har visat på att sociala medier är den mest använda aktiviteten på internet och 90 procent av ungdomarna mellan 16 och 24 deltar i någon form på sociala medier. Detta har visat sig leda till distraktion och tappad information hos elever samt att elever med en hög användning av sociala medier presterar sämre i skolan. LÄS MER