Sökning: "Emil Wadeskog"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emil Wadeskog.

 1. 1. Yoga school KTH- campus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Emil Wadeskog; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Dans- och förskolan Pivot

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Emil Wadeskog; [2014]
  Nyckelord :Förskola; Tanto; Stockholm; Dans; Restaurang; Generationer; Kontakt;

  Sammanfattning : Idag lever vi lite grann på var sitt håll i Sverige. Var generation för sig. Platserna där barn, vuxna och pensionärer umgås är få. Förebilder och närstående är begränsat av kärnfamilj och karriär. LÄS MER