Sökning: "Emil elfving"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Emil elfving.

 1. 1. Modelling extensive solar power production in urban and rural areas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Gustav Elfving; Emil Jansson; [2017]
  Nyckelord :Photovoltaics; PV; Solar power; Renewable energy; Solenergi; Förnyelsebar energi;

  Sammanfattning : Renewable energy sources, in form of solar power, is a growing source of energy. Not only at an industry level but also at a commercial level. LÄS MER

 2. 2. Läroverksläraren: Kropp och karaktär i ett symbiotisk förhållande. : En analys av maskulina konstruktioner i de svenska 1800-tals läroverken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emil Elfving; [2016]
  Nyckelord :Maskuliniteter; Läroverk; Lärare; Hegemoni; Kontratyper; Textanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker genom kvalitativ textanalys hur olika typer av manliga lärare beskrivs i 1800-talets svenska läroverk. Källmaterialet består av nedskrivna minnesberättelser från denna tid, så kallade läroverksminnen. Via studier av detta material är det övergripande syftet att öka kunskapen kring maskulina konstruktioner. LÄS MER

 3. 3. Männen bakom Harry Potter : En analys av maskulinitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Emil Elfving; [2013]
  Nyckelord :Harry Potter; analysis; masculinity; hegemony; Snape; Dumbledore; Ron; Harry Potter; analys; maskulinitet; hegemoni; Snape; Dumbledore; Ron;

  Sammanfattning : .... LÄS MER