Sökning: "Emilia Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Emilia Andersson.

 1. 1. Män som offer för våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emilia Östlund Elin Andersson; [2020]
  Nyckelord :domestic violence; intimate partner violence; men as victims; partner violence; women as perpetrators;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine how female violence against men expresses itself. In addition the intent is to investigate how this is explained and described in society as well as how social efforts are designed towards male victims. Additionally the aim is to examine why men’s violence against women is more attentive than the opposite. LÄS MER

 2. 2. Generation Greta? : En kvalitativ undersökning om hur uppfattningar,känslor och intentioner formar Generation Z:s attityder och agerande till hållbar konsumtion.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Frida Olofsson; Emilia Andersson; Ida Grönlund Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Generation Z; Social media; Attitudes; Attitude-behaviour gap; Sustainable fashion.; Generation Z; Sociala medier; Attityder; Attityd-beteende gap; hållbart mode.;

  Sammanfattning : I media framställs Generation Z som en miljömedveten generation som kan tänkas ha Greta Thunberg som förebild eftersom hon blivit en symbol för miljönrörelsen. Trots att undersökningar visar att Generation Z intresserar sig mer för miljöfrågor och etiska frågor entydigare generationer så finns det forskning som hävdar att generationen är oengagerade, egoistiska och konsumistiska. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskors upplevelser av sin första tid på en operationsavdelning : En empirisk studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Emilia Andersson; Madelene Kjetselberg; [2020]
  Nyckelord :Experience; Newly graduated; Nurse anesthetist s; Surgical ward; Anestesisjuksköterska; Nyexaminerad; Operationsavdelning; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anestesisjuksköterska är ett avancerat yrke som ställer höga krav på kompetens och självständighet. Forskning visar att nyexaminerade anestesisjuksköterskor upplever stress och otrygghet i sin nya profession. LÄS MER

 4. 4. Karlskoga fruntimmersförening: Filantropin, en väg till makt? : En uppsats om Karlskoga fruntimmersförening 1886-1907

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emilia Andersson; [2020]
  Nyckelord :Women s association; Karlskoga; gender contract; gender; 19th century; 20th century; Kvinnoförening; Karlskoga; genuskontrakt; genus; 1800-tal; 1900-tal;

  Sammanfattning : Sverige var under 1800-talet präglat av samhällsförändringar och lagförändringar som påverkade i synnerhet kvinnor. Frågor om kvinnors rösträtt, lika rättigheter inom äktenskapet började breda ut sig. LÄS MER

 5. 5. Magen styr allting: En intervjustudie om upplevelser av att leva med Irritable Bowel Syndrome

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Mikaela Andersson; Emilia Ydefalk; [2019-08-12]
  Nyckelord :IBS; Irritable Bowel Syndrome; kostförändring; livskvalitet; upplevelser;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotion KostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Lena GripetegExaminator: Mia PrimAntal sidor: 42Termin/år: Vt 2019.... LÄS MER