Sökning: "Emilia Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden Emilia Andersson.

 1. 1. Transpersoners utanförskap, nyhetsmedia och normer : En kritisk diskursanalys av transpersoners representation i Expressens nyhetsartiklar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elvira Eklund; Lovisa Glimsäter; [2022]
  Nyckelord :news evaluation; the ideal victim; gender; norms; transsexuality; cis-person; trans-person; nyhetsvärdering; det idealiska offret; genus; normer; transsexualitet; cisperson; transperson;

  Sammanfattning : I takt med digitaliseringen skapas fler digitala nyhetssidor och därmed blir konkurrensen högre mellan nyhetskanaler. Eftersom nyhetsartiklar blir mer lättillgängliga är det intressant att se huruvida de inkluderar människor med alla olika könsidentiteter eller ej. LÄS MER

 2. 2. Students’ perceptions of speaking anxiety, collaborative learningand the use of different strategies to cope with speaking anxiety : Aquantitative study

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emilia Andersson; [2022]
  Nyckelord :Speaking anxiety; collaborative learning; self-management;

  Sammanfattning : English speaking skills and the ability to collaborate with others are essential in our global society. Students need to be provided with the knowledge to actively participate in society and develop the ability to use different strategies to support their communication. LÄS MER

 3. 3. Usability in a car pooling web application : In a carpooling application, how should information be displayed to improve usability with focus on effectiveness and attitude?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Emilia Bylund Månsson; Olivia Jacobsson; Ludvig Hedlund; Martin Forsberg; William Rimton; Ossian Andersson; Wilma Adelsköld; Oskar Gunnarsson; William Wallstedt; [2022]
  Nyckelord :Usability; carpooling; web application; attitude; effectiveness; display;

  Sammanfattning : Usability is one important factor for customers to reach satisfaction. The purpose of this report was to investigate how information should be displayed on a carpooling web application to increase usability, focusing on the aspects of effectiveness and attitude. LÄS MER

 4. 4. Digital transformation som en form av resiliens

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Camilla Ismailova; Emilia Andersson; [2022]
  Nyckelord :Resiliens; organisatorisk resiliens; individuell resiliens; digital transformation; digitalisering; Covid-19; kris;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tjänsteorganisationer, såsom universitet och sjukhus, är särskilt känsliga och sårbara under kriser, något som inte blev ett undantag under Covid-19. Eftersom tjänsteorganisationer generellt sett omfattar en hög nivå av personlig interaktion blev de särskilt drabbade av de restriktionerna som infördes för att minska smittspridningen. LÄS MER

 5. 5. "Ingen annan yrkesgrupp betalar sin arbetsplats för att kunna utföra sina arbetsuppgifter." : En enkätstudie om läromedelsformer i svenska för årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ida Andersson; Emilia Edström; [2022]
  Nyckelord :Grundskola; enkät; läromedel; ramfaktorteori; lärare.;

  Sammanfattning : Studien behandlar lärares läromedelsanvändning i ämnet svenska. Syftet med studien är att utveckla kunskaper kring läromedelsanvändning samt faktorer som påverkar läraren i valet av läromedelsform i svenska för årskurs 1–3. LÄS MER