Sökning: "Emilia Börjesson Skölling"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emilia Börjesson Skölling.

 1. 1. Blev det som planerat? : uppföljning och utvärdering som kommunalt planeringsverktyg för att uppnå sociala aspekter i stadsbyggnadsprojekt

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emilia Börjesson Skölling; Louise Ragnå; [2019]
  Nyckelord :uppföljning; utvärdering; sociala aspekter; social hållbarhet; kommunal planering; stadsbyggnadsprojekt; stadsutveckling;

  Sammanfattning : Dagens planering påverkar samhällen och människor i stor utsträckning under lång tid framöver där de visioner och mål som inledningsvis tas fram sätter ramar för det som byggs. Visioner och mål som tas fram skiljer sig dock ofta åt från det faktiska resultatet i den fysiska miljön, inte minst när det kommer till sociala aspekter i den byggda miljön. LÄS MER

 2. 2. Landsbygd och hållbar utveckling - hand i hand? En fallstudie på Kristianstads kommun om arbetet med landsbygdsutveckling och hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Emilia Börjesson Skölling; [2017]
  Nyckelord :countryside; Sustainable development; rural development; public service; public transport; Kristianstad; Social Sciences;

  Sammanfattning : The urbanization and the climate changes are putting pressure on municipalities. A lot of times a denser city and a greater use of public transport is presented as solutions to plan for a more sustainable development. LÄS MER