Sökning: "Emilia Brink"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emilia Brink.

 1. 1. En studie om relationen mellan fonologisk medvetenhet och arbetsminne samt om självskattningsförmåga i årskurs 4 och 6

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Malin Briggs; Emilia Brink; Emma Preston; [2016]
  Nyckelord :Paulin test; fonologisk medvetenhet; arbetsminne; spoonerism; självskattning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att undersöka relationen mellan Paulin test samt det av författarna sammansatta Spoonerismbatteriet och arbetsminnesmått i årskurs 4 och 6. Ytterligare ett syfte var att undersöka relationen mellan barns självskattning och deras prestation på spoonerismuppgifter. LÄS MER

 2. 2. Dyslektikers skriftspråk - 15-åriga och vuxna dyslektikers skillnader i pausmönster under skrivande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Emilia Brink; [2012]
  Nyckelord :psykolingvistik; arbetsminne; pauser; tangentbordsloggning; dyslexi; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : In this thesis I have investigated pauses in writing in word-internal contexts and clause boundaries. I have been looking at the differences between 15-year-olds and adults with dyslexia and been focusing on how many pauses and how much pause time they have in these contexts. LÄS MER