Sökning: "Emilia Claesson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Emilia Claesson.

 1. 1. Djur i klassrummet : Uppfattningar och upplevelser med reptiler och insekter i klassrummet av elever i årskurs 5

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Emilia Claesson; [2021]
  Nyckelord :Affection of animals; pupils perceptions; reptiles; insects; classroom pets; Djurs påverkan; elevers uppfattningar; reptiler; insekter klassrumsdjur;

  Sammanfattning : Djur kan påverka människor på många olika sätt. Djur kan påverka människors fysiska hälsa genom att sänka kolesterolhalten och blodtryck, de minskar även stress och ångest. Att använda sig av djur i undervisningen påverkar även barn. LÄS MER

 2. 2. Right as Rain

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Emilia Amanda Claesson; [2021]
  Nyckelord :Arts and Architecture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As global warming continues to threaten our society we must all try to adapt in an attempt to diminish greenhouse gas emission. In order to counteract global warming Tretorn AB has chosen to pursue a more sustainable product line. In this thesis I have worked with a scenario of sudden flooding in an urban environment. LÄS MER

 3. 3. Kan djur i skolan bidra till elevernas personliga utveckling? : En litteraturstudie om elevers utveckling i samband med djur i skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emilia Claesson; Agnes Rostedt; [2020]
  Nyckelord :Empati; motivation; sociala relationer; djur i skolan;

  Sammanfattning : Domesticerade djur har påverkat människans vardag i 15 000 år där de har varit sällskap, mat eller skydd. Vi människor mår bra av att ha djur runtomkring oss då ämnet oxytocin frigörs vid kontakt med djur. Ämnet gör oss människor lugnare, mindre stressade och dämpar även ångest. LÄS MER

 4. 4. "Vi har ju inga färdiga leksaker men vi har ju saker att leka med som kan förvandlas till precis vad som helst" : En studie om spillmaterialets betydelse och inverkan på barns meningsskapande i förskolans verksamhet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Josefin Clausén; Emelie Claesson; [2017]
  Nyckelord :Spillmaterial; meningsskapande; förskola; miljö; utforskande; Reggio Emilia; Posthumanism; Konstruktionism;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka spillmaterialets betydelse och inverkan på barns meningsskapande. Studiens frågeställningar berör arbetssätt med spillmaterial i relation till barns meningsskapande och hur verksamma inom förskolan beskriver spillmaterialets betydelse och inverkan på barns meningsskapande i förskolans verksamhet. LÄS MER

 5. 5. En förändrad yrkesutövning : En kvalitativ studie om hur pedagoger anser sig ha förändrats av att starta upp en Reggio Emiliainspirerad förskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Jenny Claesson; Marlén Holgersson; [2009]
  Nyckelord :Reggio Emilia; Preschool; Personal development; Approach; Reggio Emilia; Förskola; Personlig utveckling; Förhållningssätt;

  Sammanfattning : Studien är en kvalitativ intervjustudie som baseras på fyra intervjuer med pedagoger som arbetar på en nyöppnad Reggio Emiliainspirerad förskola. Studien har ett fenomenologiskt perspektiv där människors upplevelser sätts i centrum för att kunna urskilja gemensamma drag och mönster. LÄS MER