Sökning: "Emilia Enelius"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emilia Enelius.

 1. 1. Kvalitet på glass : Stabiliseringsmedels påverkan på sensoriska variabler, utsmältning och volymökning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Stefan Dahlgren; Emilia Enelius; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ostar gjorda på pastöriserad respektive opastöriserad mjölk. En sensorisk jämförelse

  M1-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Emilia Enelius; Stefan Dahlgren; [2012]
  Nyckelord :arom; doft; skillnad; smak; textur.;

  Sammanfattning : En del personer, framförallt osttillverkare och butiksinnehavare, hävdar att det finns sensoriska skillnader mellan ostar gjorda på pastöriserad och opastöriserad mjölk. Frågan är om detta stämmer och vad som i så fall skiljer dem åt smak-, textur- och arommässigt. LÄS MER