Sökning: "Emilia Gajsek Lönngren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emilia Gajsek Lönngren.

  1. 1. Transrösten : Enkätundersökning om behov av logopediska insatser för personer i könskorrigeringsprocess i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

    Författare :Emilia Gajsek Lönngren; [2012]
    Nyckelord :survey; voice; voice treatment; transgender; transsexualism; gender reassignment; enkätstudie; röst; röstbehandling; transsexualism; könskorrigering;

    Sammanfattning : Transsexualism innebär en upplevelse av att det juridiska könet inte stämmer överens med könsidentiteten och följs ofta av en önskan om att korrigera sitt kön så att det överensstämmer med det upplevda. Rösten är en identitetsmarkör och utgör en betydande aspekt av könskorrigeringen. LÄS MER