Sökning: "Emilia Gräntz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emilia Gräntz.

  1. 1. ”DRIVE BY-SKJUTNINGAR MED KALASJNIKOVS OCH GRANATER - EN TIDSFRÅGA"

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Agnes Andersson; Emma Tegel; Emilia Gräntz; [2019]
    Nyckelord :kritisk diskursanalys; massmedia; medieeffekter; moralpanik; stämpling;

    Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att genomföra en kritisk diskursanalys av 25 stycken tidningsartiklar för att studera hur skjutningarna i Malmö under år 2018 porträtterats i massmedia. Av centralt intresse är den mediala retoriken i diskurserna mot bakgrund av risker med medieeffekter kopplade till stämpling och moralpanik. LÄS MER