Sökning: "Emilia Grenstadius"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emilia Grenstadius.

 1. 1. Optimeringsmetod för färdigvarulager : En fallstudie hos Emballator Växjöplast

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Beatrice Lidner; Emilia Grenstadius; [2018]
  Nyckelord :safety; service level; utilization rate; order picking time; capital tied up; färdigvarulager; optimering; multi-criteria optimization; säkerhet; servicenivå; volymutnyttjande; plocktid; kapitalbindning;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur Emballator Växjöplast prioriterar och resonerar kring aspekterna volymutnyttjande, plocktid, säkerhet, kapitalbindning och servicenivå vid optimering av deras färdigvarulager. Författarna kom fram till följande slutsats: Fallföretaget prioriterar säkerhet högst för att skydda individen Servicenivå prioriteras efter säkerhet då de arbetar kundfokuserat. LÄS MER

 2. 2. Code of Conduct- Ett kraftfullt eller handlöst verktyg? : En fallstudie om tre svenska apoteks arbete med Code of Conduct

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Daniela Skogström; Louise Thörn; Emilia Grenstadius; [2017]
  Nyckelord :CSR; Code of Conduct; Code of Ethics; Hållbarhet; Hållbara inköp; Leverantör; Apoteksbranschen;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Att ta ett hållbarhetsansvar blir allt viktigare för företag. Dagens konsumenter blir allt mer medvetna om den negativa påverkan deras konsumtion ger upphov till. Därmed ställs högre krav på företagen att ta ansvar genom hela försörjningskedjan. Ett verktyg för detta är Code of Conduct. LÄS MER