Sökning: "Emilia Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Emilia Hansson.

 1. 1. Cannabidiol som alternativ behandling av refraktär epilepsi : En litteraturstudie om effekt och säkerhet av cannabidiol

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Emilia Hansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Från kropp till knopp - Några pedagogers syn på sex och samlevnadsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Ghadirian och Hansson Sonia och Emilia; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Samverkan - att optimera och verksamhetsutveckla

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Mikael Hansson; Emilia Miszkiewicz; [2011]
  Nyckelord :Kommunikation; Samverkan; Förändringsarbete; Implementering;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar samverkan i ett projekt mellan försäkringskassan och en allmänpsykiatrisk klink. Studien har kvalitativ ansats med intervjuer som metod. Vår empiri är hämtad från medlemmar i projektets styrgrupp och läkare från kliniken. LÄS MER

 4. 4. Attitudes Towards Television Commercials with an Underlying Health Claim

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Emilia Sundberg; Jasmine Hansson; [2011]
  Nyckelord :Consumer behavior; generation Y; university students; TV commercials; health claims; attitudes; marketing messages in TV commercials; qualitative research; focus groups; Konsumentbeteende; generation Y; universitetsstudenter; TV-reklam; hälsopåståenden; attityder; marknadsföringbudskap i TV-reklam; kvalitativ forskning; fokusgrupper;

  Sammanfattning : Health and eating healthy has become increasingly popular during the recent decades. On television, countless numbers of food commercials claim their products to be healthy, and fit good looking people propagate for the benefits of the products. At the same time, there are many studies showing these marketing messages to be highly misleading. LÄS MER

 5. 5. Value for Money Assessment in Public Private Partnership Projects

  Master-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emilia Hansson; Kristin Skjutar; [2010]
  Nyckelord :Public Private Partnership; PPP; Value for Money; Value Driver; Feasibility Study; Procurement; Business and Economics;

  Sammanfattning : Public Private Partnership, PPP, is a public procurement method involving the private sector used in several countries all over the world, now upcoming in Sweden. The UK, most prominent within this method, states that it offers good value for money, but the economic and financial benefits of PPP are still uncertain and subjects of debate. LÄS MER