Sökning: "Emilia Holmberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Emilia Holmberg.

 1. 1. Varumärke vs. Varumärke - En studie om privata vårdbolags differentiering på marknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Anna Sjöholm; Emilia Sehlin; [2021]
  Nyckelord :Brand; differentiation; privatization; healthcare; marketing; Varumärken; differentiering; privatisering; sjukvård; marknadsföring;

  Sammanfattning : Titel: Varumärke vs. Varumärke - En studie om privata vårdbolags differentiering på marknaden. Författare: Anna Sjöholm, Emilia Sehlin Handledare: Carina Holmberg Bakgrund: De senaste decennierna har privatiseringen inom den svenska hälso- och sjukvården ökat både inom primärvården, specialvården och forskningsområdet. LÄS MER

 2. 2. Är min sexuella läggning trovärdig? En studie gällande den praktiska tillämpningen av trovärdighetsbedömningen vid åberopande av sexuell läggning som skyddsskäl

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emilia Holmberg; [2021]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; migrationsrätt; asylrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Migration har under en lång period varit ett aktuellt ämne och tusentals människor migrerar varje dag. En del av dessa tvingas fly från sina hemländer då de riskerar förföljelse på grund av sin sexuella läggning. En person anses enligt 4 kap. LÄS MER

 3. 3. Kär ort har många namn? En socioonomastisk studie av ortnamn i Västra Frölunda och attityder till dem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Emilia Colombo; [2016-05-27]
  Nyckelord :socioonomastik; ortnamn; officiella och inofficiella namn;

  Sammanfattning : Interdisciplinärt examensarbete inom lärarutbildningen, 15 hpÄmne: SvenskaTermin: HT 2015Handledare: Per Holmberg.... LÄS MER

 4. 4. ”Det känns roligt och intressant att nu se bilden från en ny sida!” Fem pedagogers syn på barns bildskapande.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Ghazi; Maria Holmberg; [2011]
  Nyckelord :Bildskapande; Förskola; Pedagog; Reggio Emilia;

  Sammanfattning : SYFTE:Syftet med vårt arbete är att undersöka hur stor del barns bildskapande har i denpedagogiska verksamheten. Fokus ligger på på pedagogernas syn, kunskap ochengagemang samt miljöns betydelse. LÄS MER