Sökning: "Emilia Kling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emilia Kling.

  1. 1. ”Utan hopp finns ingenting” : En litteraturöversikt om hur patienter i palliativ vård bevarar hoppet.

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Emilia Kling; Michelle van Workum; [2013]
    Nyckelord :Hopp; Palliativ; Patienters perspektiv; Hospice vård; Främjandet av hopp;

    Sammanfattning : Bakgrund: Begreppet hopp har definierats och beskrivits på många olika sätt, bland annat som en livsviktig inre resurs som innebär en förväntan om att något positivt kan ske i framtiden. Hopp har visat sig vara betydelsefullt för patienter i palliativ vård då det kan   hjälpa dem att hantera sin livssituation samt öka deras välbefinnande. LÄS MER