Sökning: "Emilia Kreutz"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emilia Kreutz.

 1. 1. Underlying motivational factors of farmers when acquiring arable land : a study in the region of Östergötland, Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Emilia Kreutz; Ellinor Peterson; [2020]
  Nyckelord :farm business investment; laddering technique; means-end chain theory; ZMET;

  Sammanfattning : The area of arable land is decreasing every year as a result of expanding cities or road networks, a fact affecting the farmers’ business possibilities. The farms in Sweden are simultaneously getting fewer but larger in size, the higher survival rate among the larger farms indicating that growing means surviving. LÄS MER

 2. 2. Lönsamhet i vindkraft : en fallstudie av lönsamheten i vindkraftverk belägna i Gns

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Emilia Kreutz; Ellinor Peterson; [2018]
  Nyckelord :investeringsteori; vindkraftverk; lönsamhet; återbetalningstid; transaction costs; asset specificity;

  Sammanfattning : Mängden el som produceras via vindkraftverk har stadigt ökat de senaste 20 åren. Detta arbete undersöker hur vindkraftens lönsamhet utvecklats under denna tid och i vilken utsträckning ägarna har kunnat påverka. Investering i vindkraft inkluderar ett påtagligt avkastningskrav, det vill säga att det föreligger en lönsamhet. LÄS MER