Sökning: "Emilia Lindholm"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Emilia Lindholm.

 1. 1. Medier framing av den Europeiska Unionen- hur och vad skriver svenska medier om i EU-nyheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emilia Lindholm; [2023]
  Nyckelord :Svenska medier; medierapportering; media framing; agenda setting; the European Union; the European Union in media; diskursanalys av medier; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this essay, we will examine and partly explain the framing of the European Union by Swedish media. Media coverage of the EU occurs daily; however, it is usually the major news stories that receive media attention, for example security policy and the energy crisis. LÄS MER

 2. 2. Massmedias fria tolkning av utsatta i konflikter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emilia Lindholm; Vanja Hörnfeldt Strandbrink; [2023]
  Nyckelord :svenska medier; utrikesnyheter; Iran; Tigray; Afrika; media framing; violence; western gaze; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Som mediekonsument tar man på olika sätt del av nyheter dagligen. För många är det ett sätt att hålla sig uppdaterad om både vad som händer i omvärlden men även inom landets gränser. Nyheter väljs utifrån vissa kriterier och inte minst under kriget i Ukraina har vikten av närhet märkts när nyhetsrapportering har gjort. LÄS MER

 3. 3. “Taboo is something that the media should not engage in” : Swedish journalists’ perceived freedom when reporting on controversial topics

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Emilia Lindholm Fjeld; [2021]
  Nyckelord :Press freedom; Taboo topics; Self-censorship; Survey research; Semi-structured interviews; Swedish journalism; Sweden;

  Sammanfattning : In recent years, there has been talk of a declining confidence and growing mistrust of the news media. Swedish media have been accused of obscuring certain topics, of letting the newspapers’ political orientation guide the selection of news and of having a news evaluation process that is influenced by the journalists’ personal opinions. LÄS MER

 4. 4. Modevarumärkens användning av influencers i marknadsföringssyfte : en fallstudie om NAKD och Nelly.com

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Michelle Andersson; Emilia Lindholm; [2021]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur modevarumärken använder sig av influencers för att marknadsföra sig till sina konsumenter på sociala medie kanalen Instagram. För att undersöka detta användes två stycken fast fashion företag, NAKD och Nelly.com. LÄS MER

 5. 5. Pushnotisernas journalistiska påverkan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emilia Lindholm Fjeld; [2019]
  Nyckelord :Aftonbladet; Dagens Nyheter; digitization; mobile news application; multi journalist news selection; newsworthiness; push notification; Aftonbladet; Dagens Nyheter; pushnotis; digitalisering; multijournalist; nyhetsapplikation; nyhetsurval; nyhetsvärdering;

  Sammanfattning : This study examines whether the breakthrough of push notifications has affected journalism, and what characterizes the editorial content of push notifications. The study focuses specifically on the two Swedish newspapers Aftonbladet and Dagens Nyheter. LÄS MER