Sökning: "Emilia Svedberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emilia Svedberg.

  1. 1. Energiåtervinning av processvattenläckage vid kraftvärmeverket i Lugnvik

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

    Författare :Emilia Svedberg; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Under hösten 2012 har detta examensarbete utförts på uppdrag av Jämtkraft AB på kraftvärmeverket i Lugnvik. Anläggningens vattenkrets fylls på med ca 100 ton kallt vatten varje dygn. Lika mycket processvatten lämnar också kretsen som vattenläckage vilket resulterar i stora energiförluster. LÄS MER