Sökning: "Emilia Vargas"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emilia Vargas.

  1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter med långvarig smärta : en kvalitativ intervjustudie

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

    Författare :Daphne Denizeri Vargas; Emilia Nerström; [2015]
    Nyckelord :Långvarig smärta; Bemötande; Kronisk smärta; Kunskap; Hälsa;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrundLångvarig smärta är en komplex problematik som återfinns hos 40 till 50 procent av befolkningen. Den orsakar ofta stort lidande och minskad livskvalitet för de drabbade och kräver behandling med multidisciplinära insatser. LÄS MER