Sökning: "Emilia Velin Pastén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emilia Velin Pastén.

  1. 1. Frihet, Feminism och Liberalism? : En studie om spänningen mellan Liberalernas jämställdhetspolitik och samhällelig förändring.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

    Författare :Emilia Velin Pastén; [2019]
    Nyckelord :Feminism; Parental leave; Liberalism; The Liberals; Freedom; Gender policy; Liberalerna; Föräldraförsäkring; Familjepolitik; Jämställdhet; feminism; liberalism; frihetstolkning;

    Sammanfattning : The aim of this study is to examine if the Liberals interpretation of freedom affects the political party's ability to implement reforms which helps to improve the power structure between women and men. The study focus on the Liberal’s gender policy to further examine how the policy reflects liberal values to first establish the Liberal’s liberal position. LÄS MER