Sökning: "Emilia Ydefalk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emilia Ydefalk.

  1. 1. Magen styr allting: En intervjustudie om upplevelser av att leva med Irritable Bowel Syndrome

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Mikaela Andersson; Emilia Ydefalk; [2019-08-12]
    Nyckelord :IBS; Irritable Bowel Syndrome; kostförändring; livskvalitet; upplevelser;

    Sammanfattning : Program: Hälsopromotion KostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Lena GripetegExaminator: Mia PrimAntal sidor: 42Termin/år: Vt 2019.... LÄS MER