Sökning: "Emilie Andreasson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emilie Andreasson.

  1. 1. Ledarskapets betydelse för den friska arbetsplatsen : En kvalitativ intervjustudie om hur ledare inom offentliga human service verksamheter arbetar för en frisk arbetsplats ur ett hälsofrämjande perspektiv.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Emilie Andreasson; Anna-Lena Persson; [2012]
    Nyckelord :Leadership; health; human service organisations; sick leave; health factors; health promotion; Ledarskap; hälsa; human service verksamheter; sjukskrivning; hälsofaktorer;

    Sammanfattning : The issue of sick leave and an increase of ill health in the workplace is a social problem inSwedenthat is currently an important topic. Public human service organisations are one of the sectors where this is a major problem. LÄS MER