Sökning: "Emilie Larsen"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Emilie Larsen.

 1. 1. Effektivitet i planprocessen : Erfarenheter av detaljplanering i Nacka kommun

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Emilie Larsen; [2015]
  Nyckelord :Planning process; local plan; efficiency; Sweden; consultant; Planprocessen; detaljplan; effektivitet; konsult;

  Sammanfattning : Effektiva planprocesser är ett debatterat ämne till följd av bland annat stor tillväxt i landets storstadsregioner och ökande bostadsbrist. Debatten handlar om att det tar för lång tid att ta fram detaljplaner, där kommuner ofta skuldbeläggs. LÄS MER

 2. 2. Läxan - Tre låg- och mellanstadielärares uppfattningar om fenomenet läxor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Patrik Jern; Emilie Larsen; [2006]
  Nyckelord :hemuppgifter; lärare; läxor; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att försöka finna de uppfattningar som låg- och mellanstadielärare uppvisar i samband med läxan som fenomen. Vi har genomfört en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har analyserats utifrån Hellstens (1997) sju konnotationer av begreppet läxan. LÄS MER

 3. 3. Sinnesstämningens påverkan på det verbala flödet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Ahlberg; Emilie Larsen; [2005]
  Nyckelord :depression; språkbruk; språkpsykologi; språkpragmatik; Psychology; Psykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Results from previous studies have showed that people with depression has an impaired verbal fluency. The aim of this study was to investigate whether individuals with depression also generate more words containing negative valence. LÄS MER