Sökning: "Emilie Magnusson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Emilie Magnusson.

 1. 1. Inkluderande undervisning i svenskämnet – hur tänker lärarna?

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Emilie Magnusson; Lina Strandberg; [2022]
  Nyckelord :Inkludering; individanpassning; sociokulturellt perspektiv och svenskämnet;

  Sammanfattning : Tanken om en skola för alla innebär att alla elever ska erbjudas samma möjlighet till lärande. Inkluderingstanken gör att skolans kompensatoriska uppdrag sätts på prov genom att varje elev behöver en undervisning formad efter elevens behov. LÄS MER

 2. 2. Den digitala världen på fritidshemmet : en kvalitativ och kvantitativ studie om IKT som pedagogiskt verktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola

  Författare :Sara Björk; Emilie Magnusson; [2018]
  Nyckelord :IKT; digitala verktyg; surfplatta; programmering; lärande; utveckling; samarbete; läroplan;

  Sammanfattning : Tidigare forskning som gjorts kring IKT (information och kommunikationsteknik) påvisar att fokus har varit inriktat på skolverksamheterna. Det framgår tydligt hur man kan använda IKT för elevers lärande och utveckling under skoltid. LÄS MER

 3. 3. "Vi försöker" : Hur sjuksköterskor upplever att patienters delaktighet möjliggörs inom rättspsykiatrisk vård.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emilie Magnusson; [2017]
  Nyckelord :Interview; Qualitative method; Caring science; forensic psychiatric care; nursing; Intervju; Kvalitativ metod; Vårdvetenskap; Delaktighet; Sjuksköterskor; Psykiatrisk vård; Rättspsykiatrisk vård;

  Sammanfattning : Delaktighet är viktig för patientens livskvalité, självkänsla, egenmakt samt känsla av kontroll och inflytande. Patienter inom rättspsykiatrisk vård har en minskad autonomi till följd av de begränsningar som tvångslagarna innebär. LÄS MER

 4. 4. Elkraft från solceller driver komfortkyla i Staben

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Christoffer Aalhuizen; Anna Franzén; Olle Levin; Sara Magnusson; Emilie Nordlander; Joakim Stålnacke; Anna Tikhonova; [2015]
  Nyckelord :elkraft; solcell; kylsystem; komfortkyla; hållbar; Uppsala Science Park; Staben; Vasakronan;

  Sammanfattning : Staben is a building in Uppsala Science Park owned by Vasakronan. During 2013, Staben was renovated and a new air conditioning system was installed. The main components of the air conditioning system are three circulation pumps which require electricity. LÄS MER

 5. 5. ATT LEVA MED ETT BARN SOM HAR DIABETES TYP 1 : En litteraturstudie om föräldrarnas upplevelser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Kajsa Sjödahl; Emilie Magnusson; [2011]
  Nyckelord :Barn; diabetes typ 1; föräldrar; information; kvalitativ; känslor; litteraturstudie; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som varit känd under mycket lång tid, sjukdomen uppstår när bukspottkörteln inte producerar tillräckligt med insulin. Diabetes typ 1 har de senaste åren ökat bland barn. När ett barn insjuknar i diabetes påverkas föräldrarna. LÄS MER