Sökning: "Emilie Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Emilie Olsson.

 1. 1. Hundarna i Broa Halla : Hunden under järnåldern

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Emilie Olsson; [2018]
  Nyckelord :Broa Halla; dogs; Iron age; burial practises; Vendel period;

  Sammanfattning : In this study, four dogs from three graves from the Iron Age burial field Broa in Halla 48: 1 will be analysed. What can an osteological analysis of the dog’s skeletons tell about them? How big were they, how old, and were there some diseases? Can the relationships between dogs and the individuals from the graves be seen? How were the dogs killed? What can the dog tell us about society in Broa Halla during the Iron Age? Why were dogs buried with hu mans? Is it a hunting companion who faithfully follows its owner to life after death or is it a symbol of something? This study has examined similar tombs from Sweden to see if there are any similarities and/or differences. LÄS MER

 2. 2. ”…man har ju tagit del av två lärarutbildningar, såklart att jag har mer i mitt bagage.”

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Lotta Olsson; Emilie Kristiansson; [2016]
  Nyckelord :ULV-projektet; Invandrade Lärare; Studie- och yrkesvägledning; Hinder; Möjligheter.; Opportunities; ULV-project; Immigrant Teachers; Study- and career guidance; Obstacles;

  Sammanfattning : Tidigare forskning och dagstidningar visar att det kommer många invandrade akademiker till Sverige, däribland lärare, samtidigt som det råder stor brist på pedagoger. Utländska lärares vidareutbildning är ett projekt vid sex universitet och högskolor i Sverige, dit lärare med en utländsk examen kan vända sig för att komplettera sin utbildning och få en svensk lärarlegitimation eller behörighet. LÄS MER

 3. 3. Beslutsfattande i extrema miljöer : En studie om hur Grupptänk, Riskhantering och Eskalerande engagemang påverkar beslutsfattandet i extrema miljöer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emilie Jonsson; Amanda Lundström; [2014]
  Nyckelord :Project; Groupthink; Risk Management; Escalating Commitment; Decision-making; Project Risks; Group Decisions; Temporary organizations; Management; Mountaineering;

  Sammanfattning : Problem och syftenNär projekt befinner sig i extrema miljöer är betydelsen av ett fördelaktigt beslutsfattande avgörande. Om projektdeltagarna inte lyckas ta genomtänkta beslut finns det risk för att projektet misslyckas vilket involverar allvarliga konsekvenser. LÄS MER

 4. 4. Träningsapplikationer och deras förmåga att motivera vid träning : en kvalitativ studie om hur mobilteknik hjälper till att motivera användaren vid träning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Kim Olsson Johansson; Emilie Solbrand; [2013]
  Nyckelord :Health; functions; Fogg behavior model; mobile technology; mobile phone; motivation; smart mobile phone; Self-Determination Theory; training; training application; Funktioner; Fogg behavior mode; hälsa; mobiltelefon; mobil-teknik; motivation; Self-Determination Theory; smartmobil; träning; träningsapplikation.;

  Sammanfattning : Smartmobilens användande har successivt ökat och blivit en central del i vår vardag. I och med detta har antalet olika applikationer ökat och numera finns det en mängd olika typer av applikationer som tillfredsställer användarens behov. LÄS MER

 5. 5. Föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras upplevelser av bemötande och insatser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emilie Olsson; Jonna Olsson; [2012-02-12]
  Nyckelord :Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; förälder; bemötande; insatser.;

  Sammanfattning : Syfte Studiens syfte har varit att ta reda på hur föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever bemötandet från professionella inom socialtjänstens funktionshinderenhet och inom habilitering och skola samt att undersöka hur föräldrarna upplever insatser och deras funktioner.Metod För att undersöka föräldrarnas upplevelser har vi använt oss av kvalitativa intervjuer som metod. LÄS MER