Sökning: "Emilie Sand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emilie Sand.

  1. 1. Vikten av personliga berättelser i den politiska kontexten - Lesbisk aktivism i popmusik

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

    Författare :Emilie Sand; [2020-07-06]
    Nyckelord :politisk musik; komponerande; låtskrivande; personligt; tillhörighet; berättande; HBTQ; aktivism;

    Sammanfattning : I denna studie utforskas konstnärskap ur ett aktivistiskt perspektiv. Med fokus på lesbisk ochhomosexuell aktivism i popmusik, undersöks och diskuteras betydelsen av personligaberättelser i musik med samhällsförändrande syfte... LÄS MER