Sökning: "Emilie Sjöö"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emilie Sjöö.

 1. 1. Retorik utan vetenskaplig grund : en granskning av de konsekvenser som följer av kravet på retorikkunskaper i svenskämnets nya kursplaner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emilie Sjöö; [2011]
  Nyckelord :retorik; retorik i svenskan; retorik på gymnasiet; gymnasiereformen; gy 2011;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att reda ut den syn på retorik som ligger bakom återinförandet av retorik i svenskämnet på gymnasiet. I och med gymnasiereformen Gy 2011 har nya kursplaner i svenska implementerats. Bland nyheterna finns bl.a. LÄS MER

 2. 2. Lost (and Returned) in Africa : a Juxtaposition of Joseph Conrad’s Mr Kurtz and Caryl Phillips’ Nash Williams

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emilie Sjöö; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to investigate the attitudes and assumptions made about Africa in Joseph Conrad’s Heart of Darkness and Caryl Phillips’ Crossing the River from a postcolonialist perspective. In this context, the main two characters Mr Kurtz and Nash Williams are given specific critical attention. LÄS MER