Sökning: "Emily Kumar Crim"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emily Kumar Crim.

 1. 1. “Allt hänger ju på vad den enskilde själv vill, för den anhöriga ska ju ha så mycket delaktighet eller så lite delaktighet som den enskilde själv vill” : - En kvalitativ studie om hur biståndshandläggare arbetar med äldres delaktighet och självbestämmande, samt anhörigas roll i behovsbedömningen som rör den äldre

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Emily Kumar Crim; Martina Stefansson Larsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Religionslärares didaktiska val : En kvalitativ intervjustudie om fem lärares resonemang kring utformningen av religionsundervisning på gymnasiet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Emily Kumar Crim; [2020]
  Nyckelord :Religious education; teachers; upper secondary school; subject didactics; curriculum; grounded theory; school-organization; qualitative study;

  Sammanfattning : Religious education (RE) is one of eight mandatory courses in upper secondary school in Sweden, due to the curriculum of GY11. It has a broad and extent content in comparison to its limited educational time, giving an indication that RE teachers need to make strategic didactical choices. LÄS MER