Sökning: "Emily Man"

Visar resultat 11 - 15 av 18 uppsatser innehållade orden Emily Man.

 1. 11. Gården förskolans stolthet - en textanalys av 19 förskolors Verksamhetspresentationer

  C-uppsats,

  Författare :Emily Gårdstedt; Johanna Vallin; [2010]
  Nyckelord :Natur; Utevistelse; Verksamhetspresentation; Texta;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Vi har valt att undersöka hur natur och barns utevistelse på förskolan presenteras i förskolors egnaverksamhetspresentationer på Internet. Syftet med denna undersökning var att belysa hur natur och utevistelsebeskrivs i förskolors verksamhetspresentationer. LÄS MER

 2. 12. Tvångssyndrom i skolan Hur kan man arbeta med elever med ett tvångssyndrom i skolan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emily Nilsson; Dragana Radovanovic; [2010]
  Nyckelord :bemötande; yrkesetik; psykisk sjukdom; tvångstankar;

  Sammanfattning : I arbetet undersöks lärarrollens yrkesroll inom skolans värld hur man arbetar med elever som drabbats av OCD. OCD står för ”obsessive compulsive disorder” och det innebär människor som lider av ett tvångssyndrom och tvångstankar. LÄS MER

 3. 13. Transsexualism – om regulativa normer och möjliga liv

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emily Fernsten; [2009-08-31]
  Nyckelord :transsexualism; könsutredning; heterosexuell matris; mänsklighet;

  Sammanfattning : Mitt syfte med uppsatsen har varit att utifrån utvalda (socialkonstruktionistiska) teorier och begrepp hämtade huvudsakligen från Butler och Foucault, med den heterosexuella matrisen i fokus, granska och analysera mitt huvudsakliga material som utgörs av en statlig utredning från 2007 ”Ändrad könstillhörighet - förslag till ny lag”. Jag har framförallt varit intresserad av att kritiskt granska och analysera diskurser som rör kön och sexualitet. LÄS MER

 4. 14. ”För då framstår man som en intressant person” : En kvalitativ studie om hur unga människor väljer att framställa sig själva på det sociala nätverket Facebook

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

  Författare :Emily Johansson; [2009]
  Nyckelord :Facebook; identitet; indentitetskapande; media; sociala nätverk; community; MySpace; interaktion; Internetkultur; hermeneutik; genus; information; offentlighet;

  Sammanfattning : Sociala nätverk har länge varit ett viktigt forum för Internetanvändare över hela världen, och det nätverk som växer fortast heter Facebook och hade i mars 2009 över 200 miljoner aktiva användare. På Facebook publiceras dagligen mängder av information i form av bilder, filmer och konversationer som visar upp för omvärlden vilka vi är och vilka relationer vi har till andra människor. LÄS MER

 5. 15. ”Mannen talade svenska med brytning” : En studie i hur brott och etnicitet framställs i TV-programmet Efterlyst

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur; Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

  Författare :Hanna Öberg; Emily Johansson; [2008]
  Nyckelord :Diskurs; Fairclough; Efterlyst; Etnicitet; Framställning; Kritisk diskursanalys; Brottsjournalistik; Nyhetsvärdering; Intertextualitet; Interdiskursivitet;

  Sammanfattning : I vår uppsats har vi valt att titta på det omåttligt populära TV- programmet Efterlyst som i år är inne på sin 35:e säsong. Efterlyst är brottsbekämpning på bästa sändningstid, ett program där nyheter och fiktion vävs samman och resulterar i underhållnings-TV. LÄS MER