Sökning: "Emily Man"

Visar resultat 16 - 18 av 18 uppsatser innehållade orden Emily Man.

 1. 16. Samarbete mellan pedagog och vårdnadshavare - vad ligger till grund för en god relation?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emily Beasley; Karolina Olsson; [2007]
  Nyckelord :Relation; samarbete; pedagog och vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Vårt syfte med arbetet är att undersöka hur ett gott samarbete mellanSyfte: pedagog och vårdnadshavare kan etableras. Vi vill undersöka dels varför man som pedagog ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare och dels de faktorer som är viktiga för en pedagog att tänka på då ett samarbete ska inledas. LÄS MER

 2. 17. Resor och möten i Wuthering Heights : immram, echtrae & Leabhar Gabhála Éireann

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Litteraturvetenskap

  Författare :Ingrid Faste; [2006]
  Nyckelord :Emily Brontë; Wuthering Heights; immram; echtrae; Leabhar Gabhála Éireann; the otherworld; den mytologiska cykeln; keltisk myt; tidig irländsk litteratur;

  Sammanfattning : Syftet är att fastställa gemensamma drag och paralleller, som återfinns i dels keltiska myter/keltiska texter och dels i Wuthering Heights, för att sedan kunna diskutera hur dessa gemensamma drag möter och interagerar med varandra.Resultat: Jag har funnit att det i Wuthering Heights’ ramberättelse återfinns gemensamma drag och paralleller, mellan voyage-genrerna immram & echtrae och Wuthering Heights. LÄS MER

 3. 18. Barnmobbning : Vad Hur Vem och Varför?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Emily Möller; [2003]
  Nyckelord :Education; Mobbning; mobbningsstrategier; mobbare; mobboffer; mobbningsorsaker.; Pedagogik;

  Sammanfattning : Mobbning är när någon eller några, vid upprepade tillfällen blir illa behandlad/e psykiskt och/eller fysiskt. Verbal mobbning, är den vanligaste förekommande mobbningsformen på svenska skolor. De två andra formerna av mobbning som man brukar tala om är fysisk och psykisk. LÄS MER