Sökning: "Emily Man"

Visar resultat 6 - 10 av 18 uppsatser innehållade orden Emily Man.

 1. 6. Djurskyddshandläggares arbetssituation med avseende på trivsel, resurser och stress

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Emily Morgan; [2016]
  Nyckelord :djurskydd; stress; ekonomi; djurskyddshandläggare;

  Sammanfattning : Sedan länsstyrelserna tog över ansvaret för de operativa djurskyddskontrollerna 2009 har flera förändringar skett. Antalet anmälningar och ingripanden från länsstyrelsen i form av djurförbud och förelägganden har ökat medan antalet personer som arbetar med djurskyddet har minskat och kontrollerna halverats. LÄS MER

 2. 7. A comparison of the eye anatomy of tropical stingless bees

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Julia Källberg; [2016]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Vision is the most important tool for flying insects to control their flight behaviour. It is especially important for tropical stingless bees living in a cluttered environment, for example the rainforest, were there vegetation is dense making it difficult to navigate through. LÄS MER

 3. 8. Sekundosuccessorns rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emily Petersen; [2015]
  Nyckelord :Familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats utgör undertecknads examensarbete vid juristprogrammet på Lunds universitet. Syftet med uppsatsen har varit att utreda vad sekundosuccessorerna har för rätt och skydd genom den svenska lagstiftningen. Ur ett arvshistoriskt perspektiv har efterlevande make haft väldigt svaga rättigheter. LÄS MER

 4. 9. Från litteratur till film : En postkolonial analys av Wuthering Heights

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Emma Hjelm; [2013]
  Nyckelord :film; wuthering heights; postkolonialism; svindlande höjder; intermedialitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om skillnaden som uppstår mellan två filmer som är baserade på en och samma bok samt hur denna skillnad märks vad gäller den postkoloniala teorin. Filmerna och boken som har utgåtts från är Wuthering Heights (1939) av William Wyler, Wuthering Heights (2011) av Andrea Arnold och boken Svindlande höjder (1847) av Emily Brontë. LÄS MER

 5. 10. Agroprotein som fodermedel till slaktkyckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Emily Wallström; [2012]
  Nyckelord :agroprotein; proteinfoder; slaktkyckling;

  Sammanfattning : Destillers dried grains with soluble (DDGS) is a by-product when producing ethanol. DDGS from wheat has a high crude protein content and a good amino acid profile, which makes it an interesting feed ingredient for poultry. LÄS MER