Sökning: "Emir Kolic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emir Kolic.

  1. 1. Arbetstillfredsställelse bland personliga assistenter med anhörigrelation

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv; Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

    Författare :Magnus Willing; Emir Kolic; [2013]
    Nyckelord :Arbetstillfredsställelse; personliga assistenter; anhörigrelation;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka arbetstillfredsställelsen hos personliga assistenter med anhörigrelation till kund. Studien genomfördes hos företaget OP Assistans med hjälp av en enkätundersökning. Totalt inkom 33 giltiga enkätsvar vilket gav en svarsfrekvens på 37.5 %. LÄS MER