Sökning: "Emissions Trading System"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Emissions Trading System.

 1. 1. Utsläppsrätter : Klassificering och värdering av företag i Nordamerika och Europa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Tova-Li Nordin; Josefin Roskvist; [2018]
  Nyckelord :Emission allowance; Cap-and-trade; FERC; IFRIC 3; Regulation; Carbon accounting; IASB; FASB; Utsläppsrätter; Handelssystem; FERC; IFRIC 3; Reglering; Utsläppsredovisning; IASB; FASB;

  Sammanfattning : Handelssystem för utsläppsrätter används av flertalet länder och områden i ett försök att minska klimatförändringarna. Syftet med dessa handelssystem är att ge företag ekonomiska incitament att minska sina utsläpp av växthusgaser och på så vis gemensamt minska utsläppen på ett kostnadseffektivt sätt. LÄS MER

 2. 2. Flygskatten : En studie om måluppfyllelse, kostnadseffektivitet och incitament till teknologisk utveckling

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ion Väyrynen Chytiris; [2018]
  Nyckelord :Flight tax; Achievement of objectives; Cost efficiency; Incentives to technological development; Emission costs; Flygskatt; Måluppfyllelse; Kostnadseffektivitet; Incitament till tecknologisk utveckling; Utsläppskostnader;

  Sammanfattning : Den 1 april 2018 implementerade den svenska regeringen en flygskatt i Sverige med målet att minska den svenska flygindustrins utsläpp i atmosfären. Med hjälp av nationalekonomisk mikroteori, tidigare studier, statistik, egna beräkningar och jämförelser baserade på sekundärdata, analyserar uppsatsen den svenska flygskattens måluppfyllelse, kostnadseffektivitet och incitament till teknologisk utveckling. LÄS MER

 3. 3. Designing the Publikvitto, a system to make government expenditure tangible

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Tomás Albrecht; [2018]
  Nyckelord :Citizen Engagement; Sustainability; Sustainable HCI; Political Design; Research Through Design; Slow Technologies.;

  Sammanfattning : Air transportation is essential to our society. It enables global trading, brings people together, and lets travelers explore distant parts of the world. However, flying is a highly unsustainable behavior and accounts for roughly 2% of all carbon emissions; with industry and research forecasting constant growth in the coming years. LÄS MER

 4. 4. Modelling the national electricity system of Rwanda : Contribution to the achievement of Sustainable Development Goal 7

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :CAROLINA NORDSTRÖM; IDA STENBERG FORSBERG; [2018]
  Nyckelord :Energy; Electricity; Rwanda; OSeMOSYS; MoManI; Sustainable development; SDG 7; Energi; Elektricitet; Rwanda; OSeMOSYS; MoManI; Hållbar utveckling; SDG 7;

  Sammanfattning : För att ett samhälle ska utvecklas på ett modernt och framgångsrikt sätt är elektricitet en grundläggande faktor. Tillgång till elektricitet förhöjer levnadsstandarden för befolkningen genom att generera positiva synergieffekter såsom att fler utbildar sig, ekonomisk tillväxt och stabilitet, förbättrad välfärd och internationella samarbeten. LÄS MER

 5. 5. Greenhouse Gas Footprint Minimization of Credit Default Swap Baskets

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Oscar Britse; Johan Jarnmo; [2018]
  Nyckelord :credit default swap; CDS; CDS basket; greenhouse gas; emission; iTraxx; CDX; portfolio optimization; ECOBAR; Markowitz;

  Sammanfattning : Global bond market capitalization amounts to approximately $100 trillion, compared to $60 trillion in the equity markets. Despite debt financing being a large part of the global financial market, the measurements and greenhouse gas reduction investment strategies to date are not nearly as thorough as for equity financing. LÄS MER