Sökning: "Emlie Salomonsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emlie Salomonsson.

  1. 1. Miljö- och kostnadseffekten av samordnad varudistribution : – en fallstudie mellan en leverantör och Växjö Kommun

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

    Författare :Emlie Salomonsson; Modic Stojan; [2018]
    Nyckelord :distribution; samordnad varudistribution; aktörer; kommun; kostnadspåverkan; miljöpåverkan;

    Sammanfattning : Växjö kommun var en av de första kommunerna i Sverige som införde samordnad varudistribution. Målet med implementeringen var en del av att bli “Europas Grönaste Stad”, där målet var att minska koldioxidutsläppen. När samordnad varudistribution har utvärderats av Växjö Kommun saknas ett helhetsperspektiv. LÄS MER