Sökning: "Emma Ålund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emma Ålund.

 1. 1. Tävlingsryttares upplevelse av idrottsrelaterad hjärnskakning och av deras återgång till fysisk aktivitet : – En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap

  Författare :Emma Westin; Niklas Ålund; [2019]
  Nyckelord :sport related concussion; equestrian; qualitative study; return to physical activity; idrottsrelaterad hjärnskakning; ryttare; kvalitativ studie; återgång till fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Studier tyder på bristande kunskaper angående hanteringen av idrottsrelaterad hjärnskakning samt i rehabilitering efteråt. Ryttares återgång till fysisk aktivitet kopplat med en jargong som främjar en för snabb återgång, där saknas studier. LÄS MER

 2. 2. Intubation med eller utan muskelrelaxantia - en observationsstudie om postoperativt halsont och heshet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Rönde; Frida Ålund; [2013]
  Nyckelord :Intubation; muskelrelaxantia; halsont; heshet; självskattning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Halsont och heshet är en vanlig postoperativ komplikation efter oral intubation. För att underlätta intubationen används muskelavslappnande läkemedel som dock har ett flertal oönskade bieffekter och det har därför blivit allt vanligare att intubationen utförs utan dessa och istället görs efter injektion av en stor dos analgetikum och hypnotikum. LÄS MER