Sökning: "Emma Åvall"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Emma Åvall.

 1. 1. The Controlled Hallucinations of a Fragmented Gaze

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Författare :Emma Åvall; [2021-01-11]
  Nyckelord :Fragmented gaze; Material; Visual perception; Images;

  Sammanfattning : I break down images, both physically as well as philosophically, into bits and pieces to explore questions surrounding visual perception; examining ways of dismantling, reconstructing, and fragmenting them; and questioning the way an image is (or can be) built up by breaking it down and building it back up again. What I am after is to dissect images and dive deep into them. LÄS MER

 2. 2. Vad påverkar implementeringen?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Emma Åvall; [2012-09-19]
  Nyckelord :Implementering; Gymnasieskolan; Närbyråkrater; Institution; Kontext;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Bakom Stängda Dörrar - En studie om ungdomars attityder, kunskaper och kompetenser kring våld i ungas partnerrelationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Emma Åvall; Tintin Piri; []
  Nyckelord :unga relationer; våld i partnerrelationer; attityder; kunskap; kompetens;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att bidra med kunskap om ungas attityder, kunskaper och kompetenser om våld i ungas partnerrelationer, vilket i framtida studier kan bidra med material kring preventiva åtgärder. Vidare är syftet att jämföra med tidigare studier och tolka materialet genom sociologisk och pedagogisk teori. LÄS MER