Sökning: "Emma Östberg"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Emma Östberg.

 1. 1. “Jag ser ju jobbet resten av dygnet” En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser och hantering av hemarbete.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Östberg; Ida Ardané; [2021-05-31]
  Nyckelord :social worker; teleworking; health; work family border theory; coping;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to examine experiences of social workers regarding working from home, that have arisen due to Covid-19. More specifically their experiences and management of physical, mental and social health. LÄS MER

 2. 2. The Controversy of Snape : A transactional reader response analysis of Severus Snape and why he divides readers of the Harry Potter book series

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Engelska

  Författare :Emma Östberg; [2020]
  Nyckelord :Severus Snape; Harry Potter; J.K. Rowling; Transactional Reader Response Theory; Reader Response Criticism; Louise Rosenblatt; Wolfgang Iser;

  Sammanfattning : How can a character from a children’s book become so divisive that he causes arguments amongst adults? This essay uses transactional reader response theory to explain the reason why the character Severus Snape from the Harry Potter book series by J.K. Rowling is so controversial. LÄS MER

 3. 3. Naturvetenskaplig begreppsförtrogenhet genom undersökande arbetssätt – lärares perspektiv : En kvalitativ intervjustudie om lärares syn på begreppsförtrogenhet och hur elever kan erhålla begreppsförtrogenhet genom undersökande arbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Emma Östberg; [2020]
  Nyckelord :Naturvetenskapliga begrepp; begreppsförtrogenhet; undersökande arbetssätt; NO;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur NO-lärare i årskurs 4-6 ser på naturvetenskaplig begreppsförtrogenhet och hur de beskriver att de arbetar med undersökande arbetssätt för att eleverna ska utveckla förtrogenhet för de naturvetenskapliga begreppen. Pragmatismen och det sociokulturella perspektivet på lärande ligger till grund för studien. LÄS MER

 4. 4. Barns upplevelser av förälders depression : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Östberg Elin; Ta Emma; [2017]
  Nyckelord :Depression; Upplevelser; Familj; Barn som anhörig;

  Sammanfattning : Bakgrund: Risken att insjukna i depression vid något tillfälle i Sverige, ligger på cirka 23 procent för män och cirka 31 procent för kvinnor. Efter första episoden av depression, ligger risken för att återinsjukna på cirka 50 procent. LÄS MER

 5. 5. Ibland är det svårt. Ibland är det lätt. Ibland är det inte ens aktuellt. - Ambulanssjuksköterskors bedömning av lämplig vårdnivå för patienter

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Jacob Hildestam; Emma Östberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER