Sökning: "Emma Österberg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Emma Österberg.

 1. 1. Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares användning av TAKK i verksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emma Österberg; [2018]
  Nyckelord :preschool; preschool teachers; signs; communication;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how preschool teachers work with signs as alternative and additional communication in preschool to promote the development of children's language development. My questions of issue are how do preschool teachers use signs as alternative and additional communication in preschool, how do the teachers motivate and describe their work and what experiences does the preschool teachers have with signs as alternative and additional communication in preschool? My method of this study has been qualitative where interviews were made with six preschool teachers. LÄS MER

 2. 2. "Jag får dåligt samvete" : En kvalitativ intervjustudie om hur operationssjuksköterskor erfar att ta del av ny forskning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Österberg; Jenny Cusaado; [2017]
  Nyckelord :implementering; sjuksköterskors attityder; forskning; omvårdnad; evidensbaserad praktik; omvårdnadspraxis;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Fler partiledardebatter – “men det är ungefär samma ingredienser” : –  en kvalitativ studie om ökad konkurrens och nya strategier när SVT, TV4, Aftonbladet och Expressen producerade partiledardebatter i valrörelsen 2014

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emma Österberg; Elvira Linderot; [2015]
  Nyckelord :Partiledardebatt; konkurrens; journalistik; tv; webb-tv; Aftonbladet; Expressen; TV4; SVT; valrörelse; valprogram;

  Sammanfattning : Titel: Fler partiledardebatter  – “men det är ungefär samma ingredienser” –  en kvalitativ studie om ökad konkurrens och nya strategier när SVT, TV4, Aftonbladet och Expressen producerade partiledardebatter i valrörelsen 2014. Författare: Emma Österberg och Elvira Linderot Kurs, termin och år: Vetenskaplig C-uppsats, HT 2014 Antal ord i uppsatsen: 18 785 Problemformulering och syfte: I studien undersöks partiledardebatterna i tv och webb-tv i valrörelsen 2014, samt den nya konkurrenssituation som uppstod i samband med det. LÄS MER

 4. 4. Humors betydelse för sjuksköterske- och patientrelationen i cancervården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Emma Österberg; Yasmin El messaoudi; [2014]
  Nyckelord :humor; cancer; sjuksköterske - och patientrelationen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humor är ett komplex begrepp som färgas av den subjektiva upplevelsen och är föränderlig över tid. Tidigare forskning visar på att humor har använts som en copingmekanism för patienter med cancer, för att distansera sig från sin tillvaro och diagnos. LÄS MER

 5. 5. Framgångsrikt ledarskap i klassrummet : - En kvalitativ studie om ledarskap i grundskolans tidigare år.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emma Österberg; Tanja Paronen; [2014]
  Nyckelord :Ledarskap; lärarskap; relation; elevinflytande; kompetenser;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är, att utifrån ett lärarperspektiv beskriva och analysera vad som kan ingå i ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet. Genom kvalitativa intervjuer och observationer framkom vilka olika faktorer i skolan som påverkar lärares ledarskap såväl som lärarskap. LÄS MER