Sökning: "Emma Agnerling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Agnerling.

  1. 1. Kombinationen av bikarbonat- och koffeinsupplementering förbättrar löpprestation i ett Beep-test

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

    Författare :Emma Agnerling; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER