Sökning: "Emma Ahlenbäck"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emma Ahlenbäck.

 1. 1. Fastighetsföretagens val mellan K2 och K3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Ahlenbäck; Johanna Hörberg; [2023-01-16]
  Nyckelord :Reglering; redovisningsval; K2; K3; avskrivning; soliditet; regelverk; fastighetsföretag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Studien ämnar att undersöka hur stor andel fastighetsföretag som väljer att frivilligt tillämpa det principbaserade K3-regelverket i stället för det regelbaserade K2-regelverket. Vidare undersöker studien hur de fastighetsföretag som frivilligt väljer K3 påverkas av detta val. LÄS MER

 2. 2. Extrem brandbelastning i bostadsmiljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Emma Axelsson; Joachim Ahlenbäck; [2015]
  Nyckelord :Fire load; hoarders; hoarding; building regulation; fully developed fire; temperature; dwellings; social service; property owner; brandbelastning; patologiska samlare; byggregler; fullt utvecklad brand; temperatur; bostäder; socialtjänst; fastighetsägare; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This rapport investigates hoarding in Sweden from a fire safety perspective. The aim is to help people, who will meet people suffering from pathological collecting. A study of articles that touched hoarding was made and temperature calculations were done. LÄS MER