Sökning: "Emma Aldén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Emma Aldén.

 1. 1. Konsumenters betalningsvilja för Kravmärkningen : En analys av faktorer som påverkar konsumenters betalningsvilja av utvalda livsmedelsvaror

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Emma Aldén; Andersson Linnéa; [2019]
  Nyckelord :Nudging; elasticity; external effects; consumer behavior; willingness to pay; eco labeling; Krav label; Nudging; elasticitet; externa effekter; konsumentbeteende; betalningsvilja; miljömärkning; Kravmärkning;

  Sammanfattning : Kravmärkningen existerar för att främja ekologisk framtagning av livsmedel, märkningen har existerat länge och vuxit till att bli ett välkänt varumärke. Hur väl märkningen fungerar för att påverka konsumtionen är något som är värt att studera närmare. LÄS MER

 2. 2. Samvetsfrihet inom abortvården och fallet Ellinor Grimmark

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Emma Lennhammer Johnsson; [2017]
  Nyckelord :Sweden; human rights; abortion; freedom of conscience; health care; Social Sciences; Law and Political Science; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : In the beginning of 2017, the debate regarding freedom of conscience and abortions surfaced again in Sweden, when the Labour Arbitration Court raised the case of the midwife Ellinor Grimmark. Grimmark had been denied work as a midwife, as she was unwilling to perform abortions, put in a contraceptive copper coil, and to provide patients with so-called oral emergency contraceptive. LÄS MER