Sökning: "Emma Almingefeldt"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Emma Almingefeldt.

 1. 1. ”Desto närmare källan desto bättre” Akademikers beskrivning av återerövring av akademisk litteracitet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Emma Almingefeldt; [2020-08-11]
  Nyckelord :andraspråk; litteracitetspraktik; litteracitetshändelser; litteracitetsföreställningar; referatskrivande; textkompetens; studiekulturer; interimtext; akademisk litteracitet;

  Sammanfattning : Studien undersöker ett antal högutbildade svenska som andraspråksinläraresbeskrivning av upplevelsen av mötet med andraspråksundervisning som sker vidsvensk högskola/universitet och specifikt deras beskrivningar av upplevda hindersamt kunnigheter som krävs i tillägnandet av litteracitetshändelsen referatskrivandepå grundläggande nivå i svenska som andraspråk.Den teoretiska utgångspunkten som har utgåtts ifrån är socialkonstruktivistisktillsammans med teorin om motspråk i kombination med en sociokulturell syn pålitteracitet. LÄS MER

 2. 2. Rättssäker bedömning? En fallstudie på Invandrarakademins slutrapport

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Emma Almingefeldt; [2013-06-26]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; bedömning; giltighetsmodeller;

  Sammanfattning : Självständigt arbete, 15 hpSvenska som andraspråk, SSA136Vårtermin 2013Handledare: Rakel Johnson.... LÄS MER

 3. 3. Digitala pesentationer. För dig eller mig?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Emma Almingefeldt; [2013]
  Nyckelord :digitala presentationer; planering; pedagogik; hjälpmedel; universitetsundervisning; lärarutbildning;

  Sammanfattning : Digitala presentationer har ökat lavinartat som ett hjälpmedel i undervisningen inom allastadier och alla nivåer i skolan. Lärarutbildarna är de som undervisar morgondagens lärare och rapportens syfte är att redogöra deskriptivt hur lärarutbildare resonerar kring användandet av digitala presentationer i föreläsningar vid lärarutbildningen. LÄS MER