Sökning: "Emma Alsér"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Alsér.

  1. 1. "Det är någonting udda med den här ön" : - En kandidatuppsats om samarbetet mellan aktörerna på Öland

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

    Författare :Emma Alsér; Linn Waage; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNING Öland är en känd och välbesökt destination. Trots det har Öland blivit en destination som konkurrerar mindre väl om de nationella och internationella besökarna jämfört med liknande destinationer. Idag är samarbetet mellan de olika aktörerna på Öland svagt. LÄS MER