Sökning: "Emma Andersson Holmqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Andersson Holmqvist.

  1. 1. Effektivisering av interna material- och informationsflöden : En fallstudie på Sandvik SMT avseende flöden från packning till centrallager

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

    Författare :Angelika Larsson; Emma Andersson Holmqvist; Sandra Larsson; [2016]
    Nyckelord :Lean production; Supply chain management; Logistik; materialflöde; informationsflöde och informationssystem;

    Sammanfattning : Logistik handlar om att alla aktiviteter inom ett företag ska hanteras på ett så effektivt sätt som möjligt. Logistik kopplas ofta ihop med den materiella delen av ett företag men en stor del av logistiken handlar också om det administrativa och informativa flödet. LÄS MER